Om solceller

Solceller moduler

er paneler af forskellige størrelser som bruges til at omdanne solens stråler til elektrisk energi. De monteres mest på husets tag, hvor de om dagen producerer elektricitet som bliver in-magasineret i batterier eller bliver omformet til 220V strøm som kan bruges til at drive almindelige husstands apparater.

Solcellemodul med ramme

Fleksibel solcelle

solcellefds50w

sunpowerspr50_1

100W/12V solcelle BLD100-36M-100W

Fleksibel solcelle modul

solarworld_sw50_poly

Nettilsluttede solcelleanlæg producerer og leverer strøm i nettilsluttede områder og dermed reducerer det almindelige strømforbrug ved at sende overskudsstrømmen på det offentlige elnet.
Solcellerne placeres typisk på taget af den bygning som skal forsynes, men det er også muligt at bruge facader eller stativer på jorden til fastgørelse.
Et typisk anlæg til et enfamiliehus er på 2-5 kW solcelleeffekt svarende til 20-50 m2 solceller.
Et nettilsuttet solcelleanlæg er bygget op af flere komponenter: solopaneler, inverter kabler og byggestruktur. Solcellerne leverer jævn spænding/strøm (DC) ved 24V DC. For at kunne få vekselspænding fra jævn spænding, bruges en inverter som konverterer jævn spænding til veksel spænding 230V/50Hz.
Elektriciteten genereret på den måde kan bagefter bruges enten direkte af diverse apparater i huset eller i tilfælde af ekstraproduktion kan den leveres på nettet. Når der produceres mere strøm end der bruges, sælges overskudsenergien til el-værket. (el-måleren løber baglæns). Ved strøm-underskud, købes strøm på almindelig vis fra el-værket.

230V Solceller - nettilsluttet

Kabler og stik til  Nettilsluttetede solcelleanlæg

Nettilsluttede solcelleanlæg til almindelig hus eller sommerhus

Nettilsluttede solcelleanlæg til almindelig hus eller sommerhus

Solceller / Moduler

Beslag, skruer

Net Inverter til solceller

Batteridrevet solcelleanlæg producerer og leverer strøm steder hvor der ikke er muligt at få almindelig el-forsyning
Et lavt spændings solcelleanlæg (typisk fra 10Watt og op til 1kW) består af en eller flere solpaneler monteret i serie eller parallel forbindelse, en regulator boks, og en eller flere batterier som forsyner lamper, TV, pumper, relæer eller andre elektriske apparater med 12V eller 24V. Ved hjælp af en inverter kan man omforme spændingen fra 12V jævnstrøm til 220V AC, til forsyning af apparater som kræver det.
Eksempler på anvendelse af solceller: Solcellebiler, Solcellelamper, Vand-udpumpning, Busstoppested og fartmåler, Parkeringsautomater, Lommeregner, Forsyning med energi af PC udstyr, Forsyning med energi i Rummet, Energi til måleinstrumenter i øde områder, Ur og mobiltelefon, Elektrisk energi til sommerhus, hytte, Elektrisk energi til kolonihavehus, Landbrug, Ventilation og solvarme, Batteriopladning, Køleskab og fryser, Båd, skib, andre søfarttøj, Belysning af skilte, gader, Campingvogn/autocamper

LED Gadebelysning

Lygter, belysnings sæt, oplader & radio

12V Solcelle anlæg

Mobil solcelleanlæg

Vandrensningssystem Bio-Sun BS90

Solcelle bil

Solcelle båd

Solceller uden batterier til ventilation, luftsolvarme, vandpumper, springvand fungerer kun når solen skinner eller ved let overskyet himmel.

Solceller

er gruppering af celler, der indeholder halvleder materialer, som omdanner solens stråler til jævnstrøm elektricitet. Materialer, der i øjeblikket anvendes til solceller omfatter monokrystallinske silicium, polykrystallinske silicium, mikrokrystallinsk silicium, cadmium-telluride, og kobber indium selenide / sulfide.

Solceller producerer elektrisk jævnstrøm fra lys, som kan bruges til at drive udstyr eller til at oplade et batteri. Den første praktiske anvendelse af solceller var til forsyning af satellitter i kredsløb og andre rumfartøjer, men i dag bruges størstedelen af solcellerne til nettilsluttet el-produktion. I dette tilfælde en inverter konvertere jævnstrøm (DC) til vækselsstrøm (AC). Der er et mindre marked for "Ø systemer" (off-grid) til fjerntliggende boliger, både, rekreative køretøjer, elektriske biler, nødtelefoner, parkerings automater, mm.

Sol Cellerne kræver beskyttelse for støv, fugtighed og er derfor som regel pakket tæt bag en glasplade. Cellerne er elektrisk forbundet sammen til solcelle-moduler, eller solpaneler. Et enkelt modul er nok til at drive f. eks en nødtelefon, men for et hus eller et kraftværk er der brug for flere moduler.
Selv om kW priser af el produceret med solceller er stadig for høj til at konkurrere med el fra el-nettet i de fleste steder, i Japan og derefter Tyskland, Italien og Frankrig tilskuds ordninger fra staten har udløst en enorm vækst i efterspørgslen, fulgte hurtigt efter produktionen. I 2008 installerede Spanien 45% af alle solceller i verden.

Et betydeligt marked er opstået i off-grid systemer/ opladning af batterier. Disse systemer er ofte er den eneste kilde til elektricitet til rådighed. Den første kommercielle anlæg af denne art var i 1966 på Ogami øen i Japan til overgangen fra gas-fakkel energi til helt selvforsynende med elektricitet.

Fotovoltaiske celler: Konvertering af Fotoner til Elektroner

Solcellerne som man ser på regnemaskiner almindelige hus og satellitter kaldes også Photovoltaiske(PV) eller, som navnet antyder (foto betyder "lys" og voltaic betyder "elektricitet"), konvertere sollys direkte til elektricitet. Et modul er en gruppe af celler, elektrisk forbundet og emballeret i en ramme med glas (bedre kendt som en solfanger), som derefter kan inddeles i større solpaneler.

Solcellerne er fremstillet af specielle materialer kaldet halvledere som f. eks silicium, som i dag anvendes hyppigst.
Silicium (Si) er en ikke-metallisk grundstof som udgør næsten 30% af jordskorpen og er det 7. mest almindelige grundstof i Universet. Silicium har to former - amorf (brun), og krystallinske (mørk).
Stort set, når lyset rammer cellen, en vis del af det, absorberes i halvledere. Det betyder, at energien af den absorberede lys er overført til halvlederen. Den energi slog elektronerne løs, så de kan flyde frit.

Solceller har også en eller flere elektriske felter, der griber ind for at tvinge elektroner, der frigøres ved lysabsorption til at flyde i en bestemt retning. Denne flow af elektroner er en strøm, og ved at placere metalkontakterne på toppen og bunden af PV cellen, kan vi trække denne strøm ud til forbrug, f. eks til forsyning af en lommeregner. Denne strøm, sammen med cellens spænding (som er et resultat af sin indbyggede elektriske

Grafen viser parametrene for en 185 W solcellemodul JinkoSolar JKM185M-72, i forhold til solcellens temperatur, i procenter, i forhold til standard målingerne ved 25*C.

Effekten Pmax (grøn) stiger med helt op til 30% (Modulet leverer 240W) ved -40*C (lavere temperatur) og falder helt ned til 70% (Modulet leverer 130W) ved ca. 80 C.

Silicium krystal

Silicium krystal

Silicium krystal

Silicium krystal

Solcellernes Parametre i forhold til solindstråling

Grafen viser parametrene for en 185 W solcellemodul  JinkoSolar JKM185M-72, i forhold til solindstråling.
Rød kurve er ved fuld solskin(1000W/m2), blå kurve er ved halvoverskyet (400 W/m2).
Solcellen levere under det halve af effekten ved overskyet himmel.

Jinko_IV_1000W

Solcellernes Parametre i forhold til temperatur

Grafen viser parametrene for en 185 W solcellemodul JinkoSolar JKM185M-72, i forhold til solcellens temperatur, i procenter, i forhold til standard målingerne ved 25*C.
Effekten Pmax (grøn) stiger med helt op til 30% (Modulet leverer 240W) ved -40*C (lavere temperatur) og falder helt ned til 70% (Modulet leverer 130W) ved ca. 80 C.

JinkoTemperatur

Monokrystallinske solceller

Består af flere enkelte celler forbundet i serie/parallel og er indkapslet under

Typiske egenskaber
størrelser: 5W til 300W
spændinger: 17V eller 34V
farve: mørkeblå, ensfarvede celler
virkningsgrad: 12-15%
meget effektive ved høj solindstråling 

Monokrystallinske solceller

Monokrystallinske solceller

Polykrystallinske solceller

Består af flere enkelte celler forbundet i serie/parallel og er indkapslet under 

Typiske egenskaber
størrelser: 5W til 300W
spændinger: 17V eller 34V
farve: lyseblå, ikke ensfarvede celler  
virkningsgrad: 11-13%
meget effektive ved høj solindstråling   

Polykrystallinske solceller

Polykrystallinske solceller

Tyndfilm/Amorfe solceller

Består af flere lags silicium eller andre
materialer indkapslet mellem 2 lags glas

Typiske egenskaber
størrelser: 5W til 100W
spændinger: 17V eller 100V
farve: sort.  
virkningsgrad: 8-12%
meget effektive ved lav solindstråling

Tyndfilm/Amorfe solceller

Tyndfilm/Amorfe solceller

Tilslutning af solceller: Parallel tilslutning

Parallel tilslutning

Parallel tilslutning bruges mest i lav spændings installationer - 12, 24, 48VDCV
Ved parallel tilslutning er den totale spænding det samme som ved den enkelte modul, men strømstyrken skal ganges med det antal moduler som er tilsluttet sammen.
Eksempel: 3 solceller a 50W ( 2,84A, 17,63V) monteret i parallel vil levere tilsammen 17,63V og 8,52A

Parallel tilslutning

Tilslutning af solceller: Seriel tilslutning

Seriel tilslutning

Seriel tilslutning bruges mest i nettilsluttede solcelleanlæg - 100V til 400V DC

Ved seriel tilslutning er strømstyrken det samme som ved den enkelte solcelle, men spændingen skal ganges med antallet af moduler som er tilsluttet sammen.

Eksempel: 3 solceller a 50W ( 2,84A, 17,63V) monteret i serie vil levere tilsammen 52,89V og 2,53A

Seriel tilslutning

Seriel/parallel tilslutning af solceller

Seriel/Parallel tilslutning bruges mest i  nettilsluttede solcelleanlæg - 100V til 600V DC.
Ved seriel/parallel tilslutning er den totale spænding summen af spændingen for hvert modul, mens strømstyrken skal ganges med det antal rækker a moduler som er tilsluttet sammen i parallel.
Eksempel: 9x2 solceller a 50W ( 2,84A, 17,63V) monteret i serie/parallel vil levere tilsammen 158,68V og 5,08A.

 

 

Seriel/parallel tilslutning af solceller